form and function in architecture term paper guy who invented essays essays the mask of the red deayh fan violence in sports essay free essay on gonorrhea free promotions management term paper free sample resume of hr executive hamlet as a tragic hero free essay

Ett serviceföretag inom den marina sektorn

Den naturliga partnern med närhet till och kunden i fokus

Vilket vi anser innebär att önskemål skall levereras med tids, resurseffektiva och säkra lösningar till rätt pris och med rätt kvalité för ändamålet. Ni kommer till oss med ett problem vi förser er med lösning och utförande.

I vår verksamhet står säkerhet och kvalité i centrum

Säkerhet innebär för oss att använda modern och säker utrustning, utföra arbete enligt fastslagna rutiner, hålla oss uppdaterade i arbetsmiljöfrågor, följa gällande lagar och krav och allt i kombination med personal som har adekvat utbildning. Kvalité är för oss ett begrepp som innefattar såväl vilka tjänster vi erbjuder våra kunder som vägen från idé till slutprodukt.

Vårt säkerhets och kvalitésarbete är pågående

Vi jobbar ständigt med att förbättra och förenkla vårt processbaserade integrerade ledningssystem för att uppnå en så säker och effektiv organisation som möjligt. Vi arbetar på ett organiserat sätt med fastslagna processer och rutiner som grund mot ISO standarden.

Vår verksamhet täcker hela den marina sektorn

Från inspektioner, reparationer av fartyg, via rör, kablar, intagatorn till anläggnings- entreprenader som konstruktion och reparation av krönbalk, dykdalber, brofundament. Detta med hjälp av traditionell formsättning för undervattensgjutningar till kassuner och habitat för torra gjutningar. Vår personal har bred erfarenhet av dykeri och anläggningsarbeten. Vi har även personal med specialkompetens som t.ex. innehar certifieringar inom betongarbeten, inspektioner, svets och stål arbeten samt kvalificerade för offshore relaterade arbeten.