essays on the wright brothers executive essay good science essay titles front store manager resume example email to potential employer with resume

Om oss

Vår historik

HBM Dykentreprenad bildades 2009 och har stor spridning i Sverige med lokala förankringar och kontor i Stockholm. HBM är resultatet av många års erfarenhet, företagsledningen har varit aktivt drivande företagare inom dykeri sedan 1990 och under den tiden arbetat med projekt av olika typ och omfattning.


  • Havsbaserade vindkraft i Sverige och Danmark
  • Olja och gas industrin i Norge, England, Tyskland, Holland och Yemen.
  • Sjökabelarbeten i Sverige, Norge och Spanien.
  • TBM tunnelarbeten i Sverige, Holland och Tyskland.
  • Fartygsarbeten i Sverige, Danmark och Japan.
  • Infrastruktur så som broar, kajer, dammar i Sverige, Norge, Tyskland och Yemen.
  • Sjöförlagda rörledningar i Sverige, Norge och Yemen.
  • Tungalyft i Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Scotland, Abu Dhabi och Yemen.

Vår vision

Vi har sedan starten haft en strävan att kunna leverera konkurrenskraftiga säkra och innovativa lösningar till våra kunder, denna strävan står fortfarande i centrum och kommer så att fortsätta att göra, vilket nu har lett till att HBM Dykentreprenad idag står på god grund att leverera allt från enstaka mindre tjänster till färdiga delar av en entreprenad till sina kunder.


 Vår organisation.

Företaget har förutom administration och ledning egna personalresurser att bedriva arbeten på tre arbetsplatser simultant över längre perioder, samt goda kontakter för att kunna utöka detta ytterligare på kort varsel.


Vår utrustning

HBM Dykentreprenad AB är ett marint entreprenadbolag med primär inriktning på undervattensarbeten. Företaget har goda marina resurser som pråmar med eller utan kranar och stödben, större och minde arbetsbåtar, entreprenadutrustning så som eget formsystem för betongkrönbalkar mm. Samt har ett flertal stabila samarbetspartners  som vid behov snabbt kan utöka våra marina resurser.


Företaget förfogar över fyra stycken kompletta dyksystem, utrustade för att kunna utföra marina entreprenader med stål och betongarbeten, samt ett mobilt dyksystem för att kunna etablera snabbt och effektivt på arbetsbåtar pontoner m.m. det mobila systemet är i förstahand utrustat för att utföra lättare arbeten och inspektioner.


HBM har även en ROV för inspektions uppdrag med tillhörande sonar och aktions radie om 350 meter till ett djup av 200 meter.


Alla HBMs dyksystem innehåller alltid utrustning för två dykare för ytförsörjd slangdykning med kommunikation, videokameror och lampor till varje dykare, utrustning som lever upptill svenskstandard enligt arbetsmiljöverket ”AFS” Vi har för våra materiella resurser implementerat ett periodiskt underhållssystem (IDUS) för att säkerställa säkerhet, funktion och kvalité.